Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Rajah adalah suratan (gambaran, tanda, dsb) yang umumnya digunakan sebagai jimat (tolak bala, dll). Dalam artian lain, rajah termasuk tulisan mantera atau jampi-jampi. Berbeda dengan gambaran rajah secara umum, Rajah Sunda adalah kesenian pantun yang biasanya diiringi dengan petikan kecapi.

Pantun dalam Bahasa Sunda adalah Balada atau syair tentang kehidupan yang sudah atau yang akan datang. Bagi masyarakat Sunda, Rajah dan Pantun adalah dua kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan.

Rajah Sunda adalah pantun yang dilantunkan oleh sang juru kawih dengan iringan petikan kecapi dengan tujuan berdoa memohon perlindungan serta untuk memanggil arwah para leluhur Sunda (Karuhun).

Rajah tidak bisa dimainkan secara sembarangan. Selain itu ada aturan yang harus ditaati, seperti tidak boleh merubah lirik, irama, dan musiknya. Konon jika sembarangan memainkan rajah terutama di waktu tengah malam seperti Rajah Siliwangi, maka akan muncul harimau putih yang merupakan jelmaan dari Prabu Siliwangi.

Rajah memang lebih banyak dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para karuhun Sunda. Meski dikenal sebagai kesenian papantunan, namun tak jarang Rajah yang dibawakan mengandung unsur mistis.

Rajah terdiri atas dua bagian yaitu:

  1. Rajah Bubuka yaitu rajah yang dimainkan sebagai do’a pembuka dari sebuah pertunjukan seni atau upacara adat yang berisi doa-doa dan pemanggilan arwah leluhur Sunda seperti prabu Siliwangi.
  2. Rajah Pamunah adalah rajah penutup yang dimainkan setelah acara selesai. Rajah ini berisi ungkapan rasa syukur atas kesuksesan menggelar hajatan tersebut.

 

Contoh Rajah Bubuka

Rajah bubuka 1

Sampurasun…..
Amitampun nyaparalun, ka gusti numaha suci….

neda pangjiad pangraksa abdi keumpeul Seuweu Siwi…
Seja ngaguar Laratan…titis waris Padjajaran
ngembatkeun jalan Laratan katampian Geusan mandi
ka LeuwiSipatahunan, Leuwi nungaruncang diridiri manusakiwari
rek muru lulurung tujuh ngahiap ka padjajaran
bongan hayang pulang anting
Padungdengan padungdengan jeung usikna pangacian

ahung…ahung….ahung….

Sampurasun karumuhun ka Hyang Prabu Siliwangi…
nu murba di Padjajaran..pangaoban Seuweu Siwi
nu Gelar di Tatar Sunda
muga nyebarkeun wawangi…

ahung….ahung….ahung….

Rajah bubuka 2

Balungbung Agung Rahayu
Guminjing Manjing Walagri
Bray Caang Bray Narawangan
Wangi Diri Sanubari
Gorejag Saringkang Ringkang
Rancage Hate Awaking

Ngembatkeun Jalan Laratan Katampian Geusan Mandi
Ka Leuwi Sipatahunan
Leuwi Nu Ngaruncang Diri-Diri Anu Sakiwari

Rek Muru Lulurung Tujuh
Ngaliwat Ka Pajajaran
Bongan Hayang Pulang Anting
Padungdengan Padungdengan
Jeung Usikna Pangancikan

Hung…Ahung

Turun Ti Gunung Gumuruh
Kahujanan Ku Malati
Nya Moyan Di Pamoyanan
Papanggih Jeung Urang Dami
Anu Keur Mener Ngarajah
Madep Ka Dayeuh Kawangi

Hung… Ahung

Contoh Rajah Pamunah

Pun Sapun Kamaha Agung
Ka Gusti nu Welas Asih
Gusti pamuntangan beurang
Gusti pamuntangan peuting
Sajatining pati hurip
Sajatining kasucian

Pun Sapun Awignam Astu
Paralun ka Bundeur Awun
Ka Rumuhun ka Karuhun
Sunda Sembawa Wiwitan
Sunda Salaka Munggaran
Sunda Pakuan Angkeuhan

Pun Sapun ngala deuk ménta
Seja amit kami mipit
Ka sakumna lelembutan
Nu narindak teu narapak
Nu nyowara tan rupana
Muga hurip napsi-napsi

Pun sapun munday laratan
Seja nyungsi mangsa lawas
Haleuang jantréng Ki Pantun
Handeuleum sieum undereun
Hanjung Siang Petikeun
Nu ngahudang panasaran

Pun Sapun ngungkab mandepun
Saksi tulis daun nipah
Carita Parahyangan
Batu Tulis patilasan
Gurit tamaga lalayang
Tamperkeun saripatina

Pun Sapun Nyarungsum Galur
Siksakanda Karesian
Kacaangan kahibaran
Ku Pustaka Wangsakerta
Muga jembar nya panalar
Balumbang barangsiang

Pun Sapun.. Paralun !

 

Contoh video Mengenal Rajah Sunda : Rajah Pajajaran
Semoga bermanfaat dengan artikel mengenal rajah sunda ini.

Leave a Reply